Yin en Yang


Het samenspel van de zon en de berg weerspiegelen een cyclus van de voortdurende wisseling tussen deze twee.

Deze cyclische beweging staat voor Yin en Yang, waarin Yin de schaduwzijde en Yang de zonzijde van de berg weergeeft.

Het ritme van deze cyclus, waarbij Yang overvloeit in Yin en Yin overvloeit in Yang, kennen wij als dag en nacht.

Maar ook als man en vrouw. Hemel en Aarde. Licht en donker. Boven en onder. Zomer en winter.

Yin en Yang zijn geen absolute tegenpolen, ook al lijkt het wel zo beschreven.

De vloeiende beweging van de cyclus zorgt op een bepaald moment wel even voor een hoogtepunt van Yin en een hoogtepunt van Yang. Op het hoogste punt van Yin aangekomen, beweegt de cyclus gewoon door richting Yang.

En op het hoogste punt van Yang, klapt de cyclus gelijk weer om in de richting van Yin.

Om 12.00.00 uur 's middags is het hoogste punt van Yang bereikt. Tot die tijd bouwt Yang zich op.

Maar om 12.00.01 uur, als Yang over zijn hoogtepunt is, neemt Yin alweer toe.