Jade


Jade 玉 is een Nederlands meisje van zeven jaar en woont op een boerderij in Oud Beijerland.

Haar vader Tjeerd is timmerman. Haar moeder Emilie is acupuncturist en heeft een eigen praktijk. Maar haar moeder is ook oprichtster van de Speelgoedbank Rotterdam, een stichting die tweedehands speelgoed inzamelt en uitdeelt aan kinderen in Rotterdam, die onder de armoedegrens leven.

Na een drukke inzamel dag op de Speelgoedbank waren de kasten weer gevuld met prachtig speelgoed. In de gang stonden twee vuilniszakken met kapot speelgoed. Nadat Jade de vuilniszakken bij de auto van haar moeder had gezet, zag ze in één van de vuilniszakken iets twinkelen. Nieuwsgierig doorzocht Jade de zak vol kapot speelgoed. Al zoekend trok ze een metalen verrekijker omhoog. Volledig verroest met een gat aan de zijkant. Dit was toch niet het ding dat twinkelde in de vuilniszak? Toch wel. Dat wist ze zeker.

"Mam, mag ik deze verrekijker mee naar huis meenemen?", vroeg Jade aan haar moeder.

"Ik denk namelijk dat het een magische verrekijker is."

Glimlachend knikte haar moeder. Niet wetende dat dit het begin is van een reis naar het eind. Of naar het begin?